Prídavné zámky


V prípade, že chcete zvýšiť zabezpečenie vchodových dverí, voľte prídavný zámok s cylindrickou vložkou odolnou proti odvŕtaniu.