Dverové kovanie


Najskôr vyberte umiestnenia dverného kovania. Ak je zámok umiestnený v interiéri, tzn.že dvere nevyžadujú zvýšenú ochranu, vyberte Interiérové. V opačnom prípade voľte Vstupné.