Elektrické otvárače


Zvoľte požadované napájanie elektrického otvárača. Túto hodnotu vám oznámi pracovník, ktorý pripravuje elektrické zapojenie. Môžete ju tiež nájsť na napájacom zdroji.