Chytré otváranie


Vyberte správny rozmer vložky. Prvá je rozmer A, ktorý získate tak, že zmeriate vzdialenosť medzi stredom otvoru pre upevňovaciu skrutku cylindrickej vložky a vonkajšou hranou kovania z vonkajšej strany dverí. FAB ENTR je namonotovaný pri rozmere B.