Chytré otváranie


FAB ENTR sa skladá z motorické vložky a príslušenstva. Najskôr vyberte rozmer pre motorickú cylindrickú vložku, ktorá je už automaticky prispôsobená na ovládanie smartphonu. Rozmer A je z vonkajšej strany dverí a rozmer B je z vnútornej strany dverí, tu je namontovaný FAB ENTR. Potom vyberte v sekcii Príslušenstvo spôsob ovládania.