Rady a inšpirácie

Pyramída bezpečnosti – ideálny pomocník pre výber vhodného produktu

Máte pocit, že je ťažké vybrať si medzi všetkými výrobkami ten najvhodnejší? Že je ťažké zvoliť ten naozaj bezpečný? Že je ťažké sa zorientovať v bezpečnostných triedach? Ak áno, práve vám je určená Pyramída bezpečnosti. Pyramída bezpečnosti je odborným radcom pri orientácii v škále výrobkov značky FAB poskytujúcich rôznu mieru zabezpečenia. Štyri farebne odlíšené stupne bezpečnosti reprezentujú jednotlivé bezpečnostné triedy podľa normy ČSN P ENV 1627. Tá definuje odolnosť výrobkov napr. proti odvŕtaniu, „vyhmataniu“, vytrhnutiu, hrubému násiliu, atď. Hodnotenie a certifikáciu výrobkov zaisťuje nezávislé akreditované skúšobné laboratórium a certifikačný orgán.

PYRAMÍDA uľahčuje voľbu pri výbere vhodných výrobkov splňujúcich požadovanú úroveň zabezpečenia majetku.

e998e5235692ac0cd265ca103c7c39bc

PYRAMÍDA BEZPEČNOSTI je zložená zo štyroch stupňov bezpečnosti, ktoré predstavujú rôzne úrovne zabezpečenia. Výrobky značky FAB sú tak zaradené do štyroch skupín na základe certifikácie podľa normy ČSN P ENV 1627. Jednotlivé stupne bezpečnosti sú na obaloch výrobkov odlíšené farbou a číslom. Okamžite tak poznáte, akú úroveň zabezpečenia výrobok poskytuje.

Čo systém PYRAMÍDY BEZPEČNOSTI predstavuje?
PYRAMÍDA BEZPEČNOSTI je jednotiaci komunikačný prvok, ktorý uľahčuje a sprehľadňuje identifikáciu výrobkov s overenou úrovňou akosti a týka sa cylindrických vložiek, dverného kovania, visacích zámok a elektrických otváračov.

Farebné označenie, priradené konkrétnemu stupňu, umožní zákazníkovi optimálny výber produktu. Pyramída svojím tvarom i popisom označuje, ktoré zariadenie je vhodné na základnú, zvýšenú, vysokú alebo veľmi vysokú úroveň ochrany majetku.

Stupeň PYRAMÍDY BEZPEČNOSTI vychádza z bezpečnostnej triedy stanovenej certifikátom. Základným predpokladom zaradenia výrobku do systému PYRAMÍDY BEZPEČNOSTI je jeho preskúšanie skúšobným laboratóriom a pri certifikačnom orgáne následná certifikácia odolnosti výrobku proti násilnému vniknutiu (ČSN P ENV 1627). Zároveň musí výrobca preukázať, že je schopný dodávať výrobok na trh v stálom vyhotovení a kvalite. Pre zaradenie do projektu PYRAMÍDY BEZPEČNOSTI musí byť spôsobilosť výrobku i výrobcu osvedčená akreditovanými certifikačnými orgánmi.