Rady a inšpirácie

Ako správne zabezpečiť nehnuteľnosť

Ako zabezpečiť nehnuteľnosť

Staviate nový dom, sťahujete sa do nového bytu alebo meníte sídlo firmy? Vo všetkých týchto prípadoch potrebujete myslieť na zabezpečenie nehnuteľnosti. Klasickým problémom je, že väčšina ľudí sa uspokojí s dočasným riešením a potom ho už nemení, kým nie je konfrontovaná s negatívnou skúsenosťou. Riešiť vyššiu mieru zabezpečenia až potom, čo vás vykradli, je pritom rovnako prezieravé, ako si dohodnúť poistenie potom, čo u vás horelo. Tento text objasňuje, na čo by ste sa mali pri riešení zabezpečenia nehnuteľnosti zamerať.

Kadiaľ môže vniknúť nepriateľ

Najčastejšie prístupové cesty pre zlodejov sú dve, cez okná a dvere. Nebezpečenstvo hroziace oknám závisí od ich prístupnosti a tiež od toho, ako veľmi sú „na očiach“. Nie nadarmo sú rozbité okná populárnym miestom vniknutia zlodejov v opustených chatových kolóniách. Najlepšou ochranou okien sú mreže, nasledované pevnými okenicami a špeciálnymi fóliami. 

Azda ešte dôležitejším bezpečnostným prvkomdvere.  Dvere so zlou cylindrickou vložkou dokážu zlodeji otvoriť rovnako rýchlo a nenápadne, ako keby disponovali kľúčom. Preto jednoznačne platí, že na kvalitnom vyhotovení uzamknutia dverí sa nevyplatí šetriť.

 Medzi dvere, ktoré si zaslúžia bezpečnú cylindrickú vložku, patria:

Obzvlášť garáže spojené s objektom a pivnice sú obľúbeným miestom vniknutia zlodejov. Pochopiteľne je to kvôli tomu, že spravidla nemajú taký stupeň zabezpečenia ako dvere vchodové. Kvalitné zabezpečenie si pritom zaslúžia i ony. A základom zabezpečenia sú cylindrické vložky.

Kategórie zabezpečenia cylindrických vložiek

                                           e998e5235692ac0cd265ca103c7c39bc

Jasnou voľbou pre zámkové vložky sú tie cylindrické. Existujú v štyroch základných bezpečnostných kategóriách zachytených v pyramíde bezpečnosti. Bezpečnostná trieda 4 je tá najvyššia, veľmi vysoká ochrana.

Bezpečnostná trieda 1 poskytuje len základnú ochranu – vložky tohto druhu sa tiež niekedy nazývajú „stavebné“. To preto, že majú význam v čase stavby či rekonštrukcie, keď má kľúče od objektu k dispozícii celý rad remeselníkov a nie je v ňom poriadne čo ukradnúť.  Bohužiaľ veľká časť ľudí si ponechá túto zámku i neskôr. Spôsobené je to i tým, že cylindrickými vložkami nižších bezpečnostných tried sú čisto z nákladových dôvodov osadené tiež mnohé predávané vstupné dvere.

Platí, že pre vstupné dvere do RD alebo bytu by sme mali využiť cylindrické vložky bezpečnostných tried 3 a 4. Dôležité je to i v súvislosti s poistením nehnuteľnosti. Nižšie bezpečnostné triedy 1 a 2 sa hodia okrem spomínaných „stavebných situácií“ skôr pre dvere interiérové.

Vybrané typy vložiek sú vybavené bezpečnostnými kartami. Tie sú nevyhnutné pre vytvorenie kópie kľúča a tvoria tak ďalší stupeň ochrany.

Poistenie nehnuteľnosti a cylindrické vložky

Poistenie nehnuteľnosti obvykle pamätá i na krytie škody spôsobenej krádežou, avšak iba za určitých podmienok. Tie sa líšia podľa výšky krytia a ďalšej miery zabezpečenia. Pravidlom je, že aj na základné poistenie dosiahnu len budovy so vstupnými dverami s cylindrickou vložkou minimálne bezpečnostnej triedy 3. Cylindrická vložka musí byť navyše doplnená bezpečnostným kovaním v minimálne rovnakej triede.

Veľká časť domácností toto prehliada a žije s nedostatočne zabezpečenými dverami, ich poistenie proti krádeži je potom iba falošným dojmom. Vložky z nižších bezpečnostných tried 1 a 2 nie sú navyše zabezpečené proti bumpingu – spôsobu otvorenia dverí zlodejmi, keď nie je zámka poškodená. Keď zlodeji využijú túto metódu, nie je možné poisťovni preukázať násilné vniknutie do domu, a nevzniká tak nárok na poistenie proti krádeži.

Je tiež dôležité zdôrazniť, že úroveň zabezpečenia vchodových dverí nutná pre konkrétne poistenie sa týka všetkých dverí, ktoré sú miestom vstupu do nehnuteľnosti.  Pokiaľ máte garáž alebo dielňu spojenú s budovou domu, treba zabezpečiť aj tieto dvere. To isté platí pre pivnicu.

 

0dc2a440614a4857c2f4769a258fc707